#Sever 1#Sever 2
Như đã quá quen thuộc dượng vào phòng con gái loạn luân

Như đã quá quen thuộc dượng vào phòng con gái loạn luân

0 0 votes

Nội dung phim

Chắc là quá quen với cảnh có sự xuất hiện của dượng mình trong phòng mình khi hai người ở với nhau có một mình, mình thực sự cảm giác thấy dượng mình nó như nào nhỉ, nó rất liều lĩnh nó rất chủ động trong những công việc như vậy, và đến giờ đây mình cũng cảm giác thấy sợ sợ đối với người dượng như này, không biết tại sao nữa cơ nhưng mình cam đoan với các bạn một điều nữa rằng ông dượng mình cũng không phải là người thường dễ nắm bắt tâm lý đâu nha, nó có những cái rất riêng của nó, nó có những cái mà mình đến giờ vẫn chưa thể hiểu được tại sao mà nó như vậy nữa cơ

Diễn viên tham gia phim

N/A